Çaycuma Spor Merkezi

Çaycuma Spor Merkezi

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

Tasarım Ekibi: Berke Hatipoğlu, Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon
Danışman: Muhsin Kıvan İpekar
Yardımcılar: Çağkan Genç, Ekin Girgin, Onur Tekin, Orhan Kertiş, Caner Üretmen, Ece Alan, Berent Mumyakmaz, İlke Yıldan, Varlık Yücel

Çaycuma Spor Merkezi’nin yer alacağı arsa, doğusunda Filyos Çayı, güneyinde spor alanları, batısında parkla tanımlı bir alandır. Yapının kurgusunu, bu çevreyle girmesi beklenen diyalog belirlemiştir. Yapı arsanın kuzeyine çekilmiş, batı-doğu doğrultusunda uzanan lineer bir kurguyla şekillenmiştir. Böylece batıdaki park, arsanın güneyine de uzamıştır. Binanın ana girişi güney cephesindendir. Girişin konumu ve bina boyunca uzanan güneşlenme terası ve kafesi, binanın sosyal bir merkez olma iddiasını güçlendirmektedir. Binanın girişinden bağımsız olarak fitness salonu için park ile ilişkili ikinci bir giriş planlanmıştır. Bu sayede fitness salonu ve havuz birimlerinin farklı işletilmesine de olanak sağlanmıştır.

Bina genel olarak spor alanlarını (havuz-fitness) içeren şeffaf hacim ve arkasındaki soyunma birimlerini içeren opak lineer kitleden oluşmaktadır. Yatayda mekanlar şeffaf olarak bölünmüş ve görsel olarak doğrudan ilişki içinde olmaları sağlanarak aralarındaki ilişki kuvvetlendirilmiştir. Düşeyde, fitness ve havuz birimleri hem birbirleriyle hem de dış mekanlarla görsel olarak ilişki olacak şekilde konumlanmış, servis birimleri ise üst üste getirilerek spor alanlarına erişilebilirlik sağlanmıştır.

Programın ana birimleri olan havuz ve fitness mekanlarının çatı örtüsü, kapsayıcı bir mimari eleman ile binanın kimliğini belirlemiştir.

Aynı çatı içerisindeki fitness ve havuz birimlerinin sınırlarının şeffaflaştırılması ile yatayda ve düşeyde görsel engeller kaldırılmış, alt ve üst kot arasında güçlü bir bağlantı kurgulanmıştır. Kotlar arasındaki kesintisiz erişim, kullanıcıların farklı kotlarda yer alan mekanlar içerisinde rahatça hareket etmesini sağlamıştır.

Boşluklarla şeffaflaşan çatı örtüsü ve cephe sayesinde gün ışığı kütle içine alınarak hem mekanlardaki doğal ışıktan yararlanılmış, hem de ışığın süzülmesiyle iç mekan etkisine katkıda bulunmuştur. Bu çatı örtüsü, kütlenin batı, doğu ve güney yönünde uzayarak saçaklarla örtülü yarı açık mekanlara olanak sağlamış ve açık kapalı mekan geçişlerini dengeleyerek bu mekanların çevre ile her yönden güçlü bir iletişim kurmasına imkan sunmuştur. Dış cephedeki sınırların şeffaflaştırılarak görülebilir engellerin en aza indirilmesi sayesinde ana hacimlerin çevreyle olan ilişkisinin üç yönde de güçlü olması sağlanmıştır. Öte yandan bina çevresindeki yeşil alanların/parkın tasarımı doğaya en az müdahale ile yeşil alan kalitesini arttırmaya yönelik olmuştur.